Hayra İlk Adım

Kurban Bağışı

Adak Kurbanı

1300 TL

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usûl ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez (Zeylaî, Tebyîn, VI, 8; Bilmen, İlmihal, s. 304-305). Eğer kendisi veya bu sayılanlardan biri yerse, yenilen etin bedelini yoksullara verir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 199-203). adak kurbanlarınız adakcımız tarafından vekaleti alındıktan sonra bağışcı tarafından seçilen kurbanlık kesilir kesim videosu kendisine gönderilir. 5 parçaya bölünen kurban yetim, koca cezevinde, boşanmış, engelli, ve kimsesiz ihtiyar ailelerimize dağıtılır dağıtım fotoları yine bağış sahibine gönderilir. Bağışçı dilerse bağışının kimlere verildiğinin bilgisini isteyebilir aileleri arayıp bağışının ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilir

Şükür ve Şifa Kurbanı

1300 TL

Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca Hanefî mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır. Şifa kurbanı adından da anlaşılacağı üzere bir kişinin hastalığına şifa bulabilmesi için başkalarına yardım etmesini öngören bir yardımlaşma türüdür. Hasta olan kişinin kendi adına şifa kurbanı kestirebilmesi mümkün olurken, bir kişinin hasta yakını için de şifa kurbanı bağışı yapabilmesi mümkün olur. kurbanlarınız adakcımız tarafından vekaleti alındıktan sonra bağışcı tarafından seçilen kurbanlık kesilir kesim videosu kendisine gönderilir. 5 parçaya bölünen kurban yetim, koca cezevinde, boşanmış, engelli, ve kimsesiz ihtiyar ailelerimize dağıtılır dağıtım fotoları yine bağış sahibine gönderilir. Bağışçı dilerse bağışının kimlere verildiğinin bilgisini isteyebilir aileleri arayıp bağışının ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilir

Akika Kurbanı

1300 TL

Akîka kurbanı, İslam'a göre, yeni doğan çocuk için kesilmesi müstehab olan kurbandır. Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün içinde başındaki kıllarını kısmen veya tamamen tıraş edip kulağına ezan okunarak adını koyduktan sonra Allah'a şükür için kesilen kurbana akîka kurbanı denir. İslam'dan önceki Arap toplumunda sadece erkek çocuklar için kurban kesilirdi. Kız çocukları için böyle bir merâsim söz konusu değildi. Akîka kurbanında aranan şartlar, İslam'da kurbanda aranan şartlardır. Akîka kurbanı Hanefi mezhebine göre mübah ve dolayısıyla menduptur. Diğer üç büyük imâma göre sünnet, Zahiri mezhebine göre ise farzdır. kurbanlarınız adakcımız tarafından vekaleti alındıktan sonra bağışcı tarafından seçilen kurbanlık kesilir kesim videosu kendisine gönderilir. 5 parçaya bölünen kurban yetim, koca cezevinde, boşanmış, engelli, ve kimsesiz ihtiyar ailelerimize dağıtılır dağıtım fotoları yine bağış sahibine gönderilir. Bağışçı dilerse bağışının kimlere verildiğinin bilgisini isteyebilir aileleri arayıp bağışının ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilir

Telefon
WhatsApp